Orange İnşaat
  • sunny
  • dark_mode

Güvenli Yarınlar

  • İnovatif Teknolojiler

  • Sağlam Yapılar

Özdilek güvencesiyle Orange İnşaat, 1996 yılından bu yana çok sayıda konut projesi ve alışveriş merkezini sağlam temeller üzerinde güvenli yarınlar için inşa etmeye devam ediyor. Atılan her bir temel, sağlam, dayanıklı ve olası afetlere karşı dirençli bir yapıda olacak şekilde planlanıyor.

Nitelikli konut projelerimizde “sağlam temel, dayanıklı malzemeler ve güvenli yarınlar” ilkesi ve sorumluluğuyla inşa edilecek arazilerin zemin araştırmaları, uzman mimar ve mühendislerin çalışmalarıyla başlıyor.

Sürekli olarak deprem tehlikesinin mevcut olduğu ülkemizde ve dünyanın diğer pek çok ülkesinde, ileri teknolojinin sunduğu imkanlar yardımıyla, olası can ve mal kayıplarının önlenmesi için inşaat ve yapı alanlarında birçok revizyona ve yeniliğe gidilmiştir.

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle inşaat ve yapı alanlarında olası can ve mal kayıplarının önlenmesi için teknolojinin sunduğu imkanlarla yapılarda güvenlik hassasiyetle incelenerek artırılıyor. Bu doğrultuda gerek temel de gerekse yapının tüm bölümlerinde güncel deprem yönetmeliğine uygun tasarım ve uygulamalar çerçevesinde en kaliteli malzemeler kullanılıyor.

Modern inşaat teknolojileriyle tamamlanan projeler, iç kontrol sonrasında yapı denetim firmalarının kontrolüyle güvenli yarınlar tescilleniyor.

En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.