Orange İnşaat
  • sunny
  • dark_mode

Çevre Dostu Yapılar

  • İnovatif Teknolojiler

  • Sürdürülebilir Mimari

Çevreye verilen zararı en aza indirmek için enerji tasarrufu, doğal kaynaklarımızı koruma ve atık malzemelerin yeniden kullanımı ile ilgili tüm mevzuatlar yakından takip ediliyor. Hayata geçirdiğimiz tüm yapılarla doğaya saygılı, ekolojik ve enerji tüketimini azaltan yapı malzemeleriyle hem huzurlu hem de yeşil bir gelecek inşa ediliyor.

Su kaynaklarını verimli kullanabilmek için yapılarımızdaki çatılarda, yağmur suları depolanarak peyzaj ve WC rezervuarlarında kullanılmak üzere geri dönüştürülüyor.

Ayrıca tüm projeler, doğal kaynaklarımıza zarar vermemek için en etkili sistemlerle donatılıyor. Çevresel etkileri düşük, sürdürülebilir yapı malzemelerinden oluşan yenilenebilir kaynaklara yönelimin artması sağlanıyor.

Sürdürülebilir mimari, binaların inşasında ve kullanımında çevresel etkiyi minimuma indirmeyi hedefleyen, şehirleşme kaynaklı karbon ayak izini düşüren, enerji verimliliğini gözeten ve tüm bunların yanında sosyal ve ekonomik anlamda da sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen mimari uygulamalar, yapılarımıza entegre ediliyor.

En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.